Vergi denetimi, mükelleflerin vergilendirme işlemlerini yasalar çerçevesinde yapıp, yapmadığının denetlenmesidir Bu netice ile, vergi denetimlerinin hukuki amacı, vergi, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin firmalar tarafından, usulüne uygun bir biçimde yapılmasını sağlamak ve denetlemektir.