Vergi denetimi, mükellefiyeti olan firmaların vergilendirme süreçlerinde yasalara uyup uymadığının denetlenmesidir. Bu bağlamda, yapılan her vergi denetiminin hukuki amacı; devlet tarafından belirlenen kanunlar çerçevesinde vergi, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin firmalar tarafından kanunlarda belirtilen maddeler dahilinde alınmasının sağlanmasıdır.