Mali Tabloların Oluşturulması

360 muhasebe ile tüm hizmetler tek çatı altında.

Muhasebe sırasında kayıt altına alınan ve sınıflandırılan bilgiler, belgelerin özetlenerek ve analiz edilerek raporlama haline getirilmesidir. Mali tabloların hazırlanması sırasında esas olarak baz alınacak olan kavramlar ve baz ilkeler ile Türk Ticaret Kanunu ve muhasebe hakkında diğeri mevzuat hükümlerinin farklı uygulamalara yer verdiği vaziyet ve alanlarda, işletmeler söz konusu olan mevzuat hükümleri gereğince istenilen verileri saklanabilecek şekilde düzenlemeleri yaparlar. Lakin, bu yapılacak bu düzenlemeler, bu bölümde yer alan ilkeler dahilinde düzenlenecek mali tabloların tekli olması ilkesini değiştiremez. Mali tablolar Temel Mali Tablolar ve Ek Mali Tablolar olarak ikiye ayrılırlar.
1- Temel Mali Tablolar
a- Bilanço Tablosu
b- Gelir Tablosu
2- Ek Mali Tablolar
a- Satışların Maliyeti Tablosu
b- Fon Akışı Tablosu
c- Nakit Akışı Tablosu
d- Kar Dağılım Tablosu
e- Öz Kaynaklarda Olan Değişim Tablosu

Peki size nasıl yardımcı olalım?

Tek çatı altında tüm işlemlerinizi kolayca yapabilecek
Ankara’nın en büyük muhasebe firmasından ücretsiz bilgi almak için hemen tıklayın.