Konsolide olan finansal tabloların hazırlanmasında izlenebilecek yok ve işlemler 3 grupta toplanmaktadır. Bunlar;
a) İşletmelerin finansal tabloların, ana işletmenin finansal tabloları ile karşılaştırılarak, tam ve doğru olarak birleştirilmesi,
b) İşletmeler arası faaliyetler neticesinde ortaya çıkmış işlemlerin ve bakiyelerin elimine edilmesi;
c) İşletmelerdeki ortakları paylarının uygun olarak edilmesi.

Denetim işlevi; iktisadi olan faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış olarak ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve raporları yekililere bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplanan ve bu kanıtların değerlendirilmesi kapsayan bir süreçtir Konsolidasyon denetiminin amacı ise şöyledir; Konsolidasyon politikası uygulamasının, eliminasyon ve ayarlama işlemlerinin Muhasebe İlkelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının araştırılması, incelenmesi ve raporlanmasıdır.
Denetçi olan müşavirlerin, konsolide finansal tablolarında açıklanmış olan verilerin, işletme konsolidasyon yapısına ve Muhasebe İlkelerine uygun olduğu konusunda emin olması gerekmektedir. Konsolide tabloların denetlenmesi ana işletme, toplum ve diğeri firmalar ile iş ilişkisinde bulunan tüm taraflar açısından büyük önem barındırmaktadır. Çünkü denetlenmiş olan finansal tabloların hakikatı ve gerçek veriyi göstermesi açısından güvenilirlik arz etmektedir.
Denetlenmiş tablo kalemleri ilgili taraflarca (kredi kuruluşları, ortaklar, müşteriler v.s.) toplumun finansal yapısı, durumunun ve faaliyet sonuçlarının güvenli ve rasyonel olarak değerlerlendirilmesini sunar. Topluluklar arası nakit akışını rasyonel olarak değerlendirebilmek, işletmeler arasında finansal koordinasyon sağlamak benzer biçimde amaçların ifa edilebilmesi için bağlı işletmelerin kârlılık ve faaliyetlerinin verimlilik derecesini olarak tespit etmek gerekir. Ana işletme yönetiminin bu konularda net ve sağlıklı kararları alabilmesi için alt ve bağlı işletmelerin finansal tablolarında sunulmuş olan verilerin güvenli ve net olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de bu toplumun tabloları için bağımsız bir bilirkişi/uzman/denetçi tarafından denetiminin yapılması büyük ölçüde önemlidir.