Mevcut işletmesi bulunan KOBİ ve yeni bir işletme kurmak isteyen girişimciler, KOSGEB desteklerinden yararlanarak, hibe desteği ve kredi alabilirler. KOSGEB küçük ve orta ölçekli işletmelere ve yeni kurulacak işletmelere devlet desteklerini aktararak bu işletmelerin işlerini geliştirme, büyütme ve yurt dışına açılma gibi birçok alanda destek olmak için kurulan bir devlet kurumudur.
Geleneksel girişimci, düşük, orta yada yüksek olarak ayrılan teknoloji seviyesinde üretim yapmayarak diğer küçük alanlarda faaliyet alanlarında çalışmalar yaparak iş icra eden reel şahıs yahut kapital şirketidir. Açıklanan program kapsamında bu sınıfta hizmet veren şirketler müessese desteği ve performans desteği alabileceklerdir.
İleri girişimcilik ise, girişimcilerin Türkiye’nin stratejik önceliklerine yönelik olarak belirlenmiş iş/hizmet sektörlerde kurmuş oldukları işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilme, gelişme ve büyüme oranlarını arttırmak için muhtelif yardımcı imkanları sunmaktadır.