İşlemlerin ve muhasebenin amaçları doğrultusunda yapılıp yapılmadığının araştırılması ve inelenmesidir; hata ve hilelerin önlenmesidir; Denetlenen kurumun veya işletmenin faaliyetleri hakkındaki bilgilendirme ve önerilerde bulunulmasıdır. Kurumun veya işletmenin sürekliliği ve mali durum hakkında güvenirlik ve işlem sağlanmasıdır. Bağımsız denetim, kuruluşların yapmış oldukları faaliyetlerinin uygunluğunun yada uygunsuzluğunun denetlenmesi, araştırılmasıdır.