Ankara Muhasebeci

Bağış ve yardımlar nasıl gider gösterilir?

Bağış ve yardımlar nasıl gider gösterilir?

Görev yönetmeliğine aykırı olarak deprem nedeniyle yapılan hediye ve yardımlarla ilgili durum, Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde dağıtılan, taşa yazılmayan. Makalemizde, yönetmelik gereği hediyelerin ayni ve gerçek para olarak alınmasının en yaygın yolunu Ankara Muhasebeci tarzında ve kapsamlı bir şekilde anlamlandırıyoruz. Hediye ve yardım indirimi koşulları 3 Şubat 2021 tarihinde dağıtılan 3483 sayılı Resmi Kararname ile ülkemizde meydana gelecek sismik sarsıntılardan etkilenen afetzedeler için AFAD koordinasyonunda rehberlik seferlerinin tamamlanmasına karar verildi. İdare tarafından başlatılan Yıllık Harcama Yönetmeliği’nin 89. Maddesi ve Kurumsal Görevler Yönetmeliği’nin 10. Maddesi uyarınca, önemli yılın gider matrahının belirlenmesinde makbuz karşılığı yapılan her türlü ayni ve nakdi bağışlara sınırlama getirilebilir.

Maliyet oluşturma koşulları aşağıdaki gibidir:

  • Belirli kurum ve derneklere yapılmalıdır. (Örneğin: AFAD, Kızılay) Kurumun (parasal) çıkarı ile sınırlandırılmalıdır. Talihsizliğin meydana gelmesi durumunda, maliyette indirim yapılamaz.
  • İlgili yılda gider olarak kaydedilemeyen hediye ve yardımlar bir sonraki yıla devredilemez. Karşılıkların (ayni) ve mali (nakit) hediyelerin maliyet oluşturucu durumu Depremden etkilenen afetzedeler için AFAD başkanlığında ilan edilen tutanaklara nakit hediye yapılabilir.
  • Ayrıca Türk Kızıl Orak tarafından beyan edilen kayıtlara yapılan hediyeler de dahil olmak üzere parasal hediye ve yardımların tamamı maaşlı ve kurumsal vatandaşlar tarafından kesilebilir. Hem AFAD İdaresi’ne hem de AFAD’ın koordine ettiği kamu kurum ve kuruluşlarına ayni hediyeler yapılabilir.
  • Hayati raporların hazır olması durumunda bu hediyeler de aynı şekilde sınırlandırılabilir.

Nakit hediyeler için:

  • Faydayı aşmayacak şekilde AFAD’a yapılan hediyelerin yüzde 100’ü bedel olarak iskonto edilebilir.
  • Kırmızı Orak ve Yeşil Yay’a yapılan hediyelerin yüzde 100’ü bedel olarak iskonto edilebilir. Kamu yararına çalışan kurum ve kuruluşlar, hibelerinin ne kadarını, menfaatin %5’ini geçmemek üzere bedel olarak gösterebilirler.
  • Ayni hediyeler için: Ayni nakillerde, hediye ve makbuz konusu eşyanın mahiyetine ilişkin önemli kuruluşlar tarafından tutanak düzenlenmesi şartıyla masraflar kaydedilebilir. Kuruluşun kendi mal varlığından hediye etmesi durumunda bu eşyalar için , KDV’siz makbuzu verilmeli ve “Yardım durumundan mahrum kalanlara verildiği için Ücret belirlenmemiştir” ibaresi yer almalıdır.

Verilen kalemlerin yeniden değerlendirildiğini Ankara Muhasebeci olarak varsayarsak, ilgili kuruluşlar tarafından bir makbuz verildiği takdirde, ücretlendirilen Tanklar bir indirime bağlı olabilir. Maddi bir hediye olması durumunda hediye kampanyasının banka dekontu üzerinde belirtilmesi gerekmektedir. Harcama dışı bırakılan kuruluşlar ve bağlı kuruluşların listesi Gider muafiyetine izin verilen işyerlerinin listesi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinde dağıtıldı. Aynı şekilde, kamu yararına çalışan bağlantıların bir listesi de vardır. Siviltoplum.gov.tr adresine girerek kamu yararına çalışan kuruluşlar başlığı altında bu listeyi görebilirsiniz. Ankara Muhasebeci’ye göre eklenmeyi hak ediyor. Korkunç olaylardan sonra yoksun kalan bireyler için yardım lobilerini düzenleyen Ahbap Üyeliği, bu özet için henüz hatırlanmıyor.

Paylaş