Ankara Muhasebeci

İhbar Tazminatı Nedir? İhbar Süresi Ve Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar Ücreti nedir? Bitiş bildirimi ile iş sözleşmesinin sona ermesi, süresiz iş sözleşmeleriyle bağlantılı bir fikirdir. 4857 sayılı Çalışma Yönetmeliği’nin “Kanun” 17. maddesinde düzenlenen ihbar tazminatı, süresiz iş sözleşmesi sona erdiğinde meşru ihbar sürelerine uymayan tarafın ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. İşletme, işçiyi haklı bir açıklama için mazur görürse, öncelikle vekiline…
İncele